SK EN
top_la

TOP-LA

Ponorné drenážne čerpadlá pre agresívne tekutiny

Čerpaná kvapalina:
Použitie:
Typ:
Rozsah:
Qmax:
Hmax:
Max. hĺbka ponoru:
Max. teplota kvapaliny:
Maximálna veľkosť pevných častíc: