SK EN
d

D

Ponorné DRENÁŽNE čerpadlá pre čistú vodu

Navrhnuté pre čerpanie čistej alebo mierne znečistenej vody. Tieto čerpadlá sú vhodné pre odvodňovanie zaplavených oblastí ako sú pivnice a garáže, odvodnenie bazénov a nádrží a pod. Sú charakteristické pre ich jednoduchosť, s ktorou sú nainštalované a ich spoľahlivosť v rámci automatických prevádzkových podmienok v pevných inštaláciách.
Čerpaná kvapalina:drenážna čistá voda
Použitie:domáci, civilný sektor
Typ:ponorné
Rozsah:Odstredivé
Qmax:400 l / min (24 m³ / h)
Hmax:27 m
Max. hĺbka ponoru:5 m
Max. teplota kvapaliny:+40° C
Maximálna - do Ø 10 mm pre D8-D10-D15
veľkosť pevných - do Ø 6 mm pre D18-D20
častíc:- do Ø 3 mm pre D30
Minimálna hĺbka ponoru pre nepretržitú prevádzku: 220 mm
Sacia 23 mm nad úrovňou terénu pre D6-D8-D10-D18-D20
úroveň:15 mm nad úrovňou terénu pre D15-D30